راهنمای مردن با گیاهان دارویی

معرفی کتاب : راهنمای مردن با گیاهان دارویی

معرفی کتاب: راهنمای مردن با گیاهان دارویی

عطیه عطارزاده

اولین رمان عطیه عطارزاده یک کار تجربی و نو است. راهنمای مردن با گیاهان دارویی هم داستانی خاص دارد و هم ساختاری قابل تامل. رمان روایتی است از یک دختر جوان که چشمانش نمی‌بینند و در خانه‌ای همراه مادرش در کار خشک کردن ، ترکیب و آماده‌سازی گیاهان دارویی برای فروش در بازار است. او در تاریکی چشمانش توانشسته با استفاده از قوای دیگر به درک جذاب اشیاء و ابزاری برسد که به آن‌ها کار می‌کند و همه چیز برایش در ساختار و وجوه گوناگون این گیاهان و البته رابطه با مادرش خلاصه شده، تا اینکه روزی برای یک مراسم خانوادگی از خانه پا بیرون می‌گذارد و باز که می‌گردد خیلی چیزها درونش عوض شده است… راهنمای مردن با گیاهان دارویی یک رمان متفاوت و قصه‌گو است. رمانی که درآن تنهایی یک مفهوم برآشوبنده است و رهایی از آن راههای عجیب و گاه خونینی دارد.